Het Rathenau Instituut vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens het dialoogplatform van het Rathenau Instituut verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar maatschappelijke aspecten van wetenschap, innovatie en nieuwe technologie├źn. Het Rathenau Instituut is beheersmatig ondergebracht bij De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dit betekent dat de algemene privacyverklaring van de KNAW op ons van toepassing is. Lees hem hier. Deze privacyverklaring is daar een aanvulling op.

Voor welke doelen leggen wij uw gegevens vast

Het Rathenau Instituut verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van zijn taken:

  • het agenderen van maatschappelijke aspecten van wetenschap, technologie en innovatie
  • het stimuleren van het publieke en politieke debat over - soms betwiste - wetenschap, technologie en innovatie;
  • het ondersteunen van politieke besluitvorming en de beleidsvorming over wetenschap, technologie en innovatie met expertise en informatie.

De gegevens die via het dialoogplatform worden verzameld worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Het verbeteren van het platform - we streven er naar om het dialoogplatform op basis van de informatie over u en de feedback van u te verbeteren
  • Om u van dienst te zijn - wanneer u vraagt om ondersteuning gebruiken wij uw gegevens om daar effectief op te kunnen reageren
  • Het verzenden van periodieke emails - het emailadres dat u opgeeft kan worden gebruikt om u informatie toe te sturen, zoals updates over nieuwe berichten op het dialoogplatform of om u te benaderen naar aanleiding van een vraag
  • Om het dialoogplatform te beveiligen - gegevens worden bewaard om bijvoorbeeld te voorkomen dat er te vaak inlogpogingen worden gedaan op uw account

Om welke gegevens gaat het?

Met verwijzing naar de privacyverklaring van de KNAW gaat het afhankelijk van het doel aanvullend om uw activiteiten op het dialoogplatform.

Daaronder vallen statistieken over wanneer uw account is aangemaakt, wanneer u voor het laatst bent ingelogd, wanneer u voor het laatst een email van het platform heeft ontvangen, hoeveel likes u heeft gegeven en ontvangen, hoeveel gesprekken u heeft bekeken, hoeveel berichten u heeft geplaatst, hoeveel berichten u heeft gelezen en hoeveel tijd u heeft doorgebracht op het platform.

Op het moment dat u zich registreert op het dialoogplatform kan u gevraagd worden om uw naam en emailadres op te geven. Uw emailadres wordt geverifieerd door u een email toe te sturen met een unieke link. Als die link wordt bezocht, weten wij dat u het emailadres heeft gecontroleerd.

Op het moment dat u zich registreert of een bericht plaatst wordt uw IP adres opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De bewaartermijn ligt aan het doel waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en aan eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met privacy@rathenau.nl.

Maakt het dialoogplatform gebruik van cookies

Nee, het dialoogplatform maakt geen gebruik van cookies.

Delen met derden?

We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het Rathenau Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of wissen?

Uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de KNAW. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, wissen of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@rathenau.nl.

We willen u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder.

Contactgegevens

Postbus 95366
2509 CJ Den Haag

Telefoon: 070-342 1542

Mailadres: info@rathenau.nl

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 oktober 2020.